PREMIER BERRIVER LONG BIÊN

- Chủ đầu tư: BRG Group
- Địa điểm dự án: 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Nhà Thầu PCCC: Công ty TNHH Bình Yên