NHÀ MÁY NƯỚC BỈM SƠN

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa

- Địa điểm dự án: Nhà máy nước Bỉm Sơn tại Triệu Quốc Đạt, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Hạng mục: Bơm cấp nước