DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA

- Địa điểm dự án: Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

- Hạng mục: Bơm PCCC NM FIRE UL/FM