DỰ ÁN TTTM VÀ SIÊU THỊ GO THÁI NGUYÊN

Chủ đầu tư - Central Group
Vị trí dự án: Khu dân cư số 1, Đường Việt Bắc, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. 
Tổng thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng (CBM)