DỰ ÁN SONASEA VÂN ĐỒN HARBOR CITY

- Địa điểm dự án: Phân khu 1, tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Hạng mục: Bơm PCCC NM FIRE