DỰ ÁN NHÀ Ở MASCOT LÀO

- Chủ đầu tư: Mascot Lào
 - Địa điểm dự án: Lô 72, Khu công nghiệp Vita, Bản Nonthong, Thủ đô Vientiane, Lào
 - Hạng mục: Bơm cấp nước + bơm PCCC EBARA