DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN KHÍ LNG QUẢNG NINH

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Địa điểm dự án: Phường Cẩm Thịnh, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Hạng mục: Bơm Ameriflo