DỰ ÁN KHAI SƠN CITY

- Địa điểm dự án: Chung cư HH5 Khai Sơn – Thuộc dự án Khai Sơn City- Phường Thượng Thanh – Quận Long Biên – TP Hà Nội

- Hạng mục: Bơm PCCC