DỰ ÁN FOXCONN BẮC GIANG

- Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN FOXCONN

- Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Quang Châu, Tỉnh Bắc Giang

- Hạng mục: Bơm PCCC - NM FIRE