DỰ ÁN BÀ NÀ HILL

DỰ ÁN BÀ NÀ HILL

Địa điểm dự án: 115 Nguyễn Lộ Trạch, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Hạng mục: Bơm chìm thoát nước.