DỰ ÁN ABB HITACHI BẮC NINH

- Chủ đầu tư: 𝗔𝗕𝗕 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗚𝗿𝗶𝗱𝘀 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱
 - Địa điểm dự án: Đường số 1 TS-23, Đồng Nguyên, KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh
 - Hạng mục: Bơm PCCC NMFIRE