Dịch vụ bảo trì & bảo dưỡng của T&C luôn đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt thời gian sử dụng bơm, với tiêu trí đem lại sự hài lòng của khách hàng và kéo dài thời gian sử dụng của thiết bị đến mức cao nhất.

Với rất nhiều dự án lớn nhỏ, Công ty T&C vẫn luôn đồng hành với khách hàng xuyên suốt thời gian từ lúc lắp đặt đến khi vận hành hoạt đông. Bảo trì bảo dưỡng định kỳ, nhận lại sự yên tâm đến từ khách hành.

Một số hình ảnh bơm cấp tại dự án: