Bơm trục ngang dạng " End suction"

Mã SP : SKU00163