Bơm ly tâm trục ngang 2 của hút UP

Mã SP : UP

Bơm ly tâm trục ngang 2 của hút UP