Bơm ly tâm trục ngang 2 của hút SCT

Mã SP : SCT

Bơm ly tâm trục ngang 2 của hút SCT